หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม

ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม

ประกาศปรับค่าบริการทันตกรรม (คลินิกในเวลาและนอกเวลา)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้รับประกาศนียบัตร รพ. 2P Safety
รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st S...
    เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกโรงทาน
    ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562
    ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
    ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR
    ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562
    เปลี่ยนแปลงสถานที่บริการคลินิกสูตินรีเวช


วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562

วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทย...
ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่  ประจำเดือนตุลาคม 62

ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 62

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1,2,3,4,7 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อ...
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยอคิตะ (ประเทศญี่ปุ่น)

ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยอคิตะ (ประเทศญี่ปุ่น)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จ...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รพ.มทส. ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมหิดล

กิจกรรมปลูกต้นไม้ รพ.มทส. ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมหิดล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ปลูกต้นไม้ ท...
โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ

โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ

22 กันยายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ในโครงการ Happy doctor ประจำ...
งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกศุล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต

งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกศุล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต

งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตเพื่อสาธารณกศุล ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อผู้ป่วยวิกฤต รพ.มทส. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปซื้อเครื่...
    สร้างสุขวันเกิดบุคลากร "เดือนกันายน"
    พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
    ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงาน


- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน 2563 (รอบที่1) (สาขาศัลยศาสตร์,สาขาอายุรศาสตร์,กุมารเวชศาสตร์,สาขาออโธปิดิกส์) 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นักรังสีเทคนิคและพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร และ พนักงานเภสัชกรรม
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานรับ-ส่งวิทยุ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และพนักงานโลจิสติกส์(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
- รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2563
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานรับ-ส่งวิทยุ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เภสัชกรรม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู,เภสัชกร,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ประกาศโรงพยาบาล ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)