หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา

รับสมัครพนักงาน 62 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “1st S...
เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกโรงทาน

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกโรงทาน

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกโรงทาน
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562
    ผู้ประกันตน ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
    ประกาศเรียกเก็บคืนยาลดความดัน LANZAAR
    ประกาศ ปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562
    เปลี่ยนแปลงสถานที่บริการคลินิกสูตินรีเวช
    บริจาคโลหิตเดือนแห่งความรัก
    ศูนย์สุขภาพช่องปาก พร้อมบริการแล้ว...วันนี้


พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมพิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยได้รับเมตตาจาก หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรั...
รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพท...
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงาน

21 สิงหาคม 2562 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงานด้านอาหาร...
สร้างสุขวันเกิดบุคลากร "เดือนสิงหาคม"

สร้างสุขวันเกิดบุคลากร "เดือนสิงหาคม"

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการสร้างสุขวันเกิดบุคลากร ในวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม กล่าวต้อนรับโดย...
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพิ้นฐานด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ”

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพิ้นฐานด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 " Back To School XI "

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 " Back To School XI "

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนอาคารสถานที่จัดโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 "Back to school XI" รพ.มทส. สนับสนุนห...
    สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11
    ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ เดือนสิงหาคม
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มทส. ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภ...
    ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 9 และคณะสำ...


- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เภสัชกรรม) 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู,เภสัชกร,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- ประกาศโรงพยาบาล ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานรับ-ส่งวิทยุ พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 (13 ตำแหน่ง)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกรโยธา แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายเภสัชกรรม
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 24/2562 (ตำแหน่ง วิศวกรโยธา)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 22/2562 , ครั้งที่ 24/2562 , ครั้งที่ 25/2562 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 26/2562 (พนักงานรับ-ส่งวิทยุแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 24/2562 (วิศวกรรมโยธา แผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)