หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ติดต่อเรา | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
รับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ(ครั้งที่13/59 เภสัชกร)
รับการเยี่ยมตรวจประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่2

รับการเยี่ยมตรวจประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่2

15 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศ...
การประชุมวิชาการ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน

การประชุมวิชาการ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน

27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่...
การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"

การอบรม "Nutrition Assessment In Critically ill Patient"

24 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ "Nutrition Assessment In Critically i...
ประชุมวิชาการ E-Bidding

ประชุมวิชาการ E-Bidding

3 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาด้ว...
สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส. (11 เมษายน 2559)

สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส. (11 เมษายน 2559)

11 เมษายน 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "สรงสนาน สงกรานต์ รพ.มทส." โดย...
ต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมฯ HACC นครชัยบุรินทร์

ต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมฯ HACC นครชัยบุรินทร์

9 เมษายน 2559 ทีม SUTH นำทีมโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ...
    พิธีรดน้ำและงานประเพณีสงกรานต์ บุคลากร มทส.(8 เม.ย. 2559)
    รับขวัญเจ้า..สู่เหย้า รพ.มทส. (4 เม.ย.2559)
    ทำบุญตักบาตรสามเณร 30 รูป (4 เม.ย. 2559)
    อบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT


ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2560

ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2560

ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2560
คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีข้อจำกัด ในการดูแลตัวเอง

คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีข้อจำกัด ในการดูแลตัวเอง

คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีข้อจำกัด ในการดูแลตัวเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน(โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน(โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน(โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัย)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สอบรอบวันที่ 18 มี.ค. 2559)
    รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560
    แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพ
    พร้อมรับผู้ประกันตน โครงการประกันสังคม ปี2559
    การประชุมวิชาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)