อัลบั้ม วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2556


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2556

อัลบั้มรูปภาพ


วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2556

เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย. 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาร่วมกิจรรมในครั้งนี้ด้วย ให้การต้อนรับโดย อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ยกิจการนักศึกษา และทีมผู้บริหารจากศูนย์การแพทย์ มทส. โดยการจัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดยอดผู้รับบริจาคโลหิต จำนวนประมาณ 300 คนและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มอบสิ่งของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตในวันนี้ด้วย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)