อัลบั้ม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

อัลบั้มรูปภาพ


ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556 ตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 75 สถาบันร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมเปิดบ้านโชว์ผลงานวิจัยให้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าชมอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์การแพทย์ มทส.ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรพร้อมแนะนำความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของศูนย์การแพทย์ มทส. อีกทั้งศูนย์การแพทย์ มทส.ได้จัดหน่วยบริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่พร้อมหหน่วยปฐมพยาบาลให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)