อัลบั้ม กิจกรรมสัมนาบุคลากร OD-2012 รุ่นที่1


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมสัมนาบุคลากร OD-2012 รุ่นที่1

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมสัมนาบุคลากร OD-2012 รุ่นที่1

ศูนย์ปฏิบัิติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมสัมนาบุคลากรประจำปี 2555 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555 ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ" โดยในกิจกรรมได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความรัก สามัคคี และการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)