อัลบั้ม ชี้แจงรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา นศ.พยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ชี้แจงรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ...

อัลบั้มรูปภาพ


ชี้แจงรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา นศ.พยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล

30 สิงหาคม 2556 ทีมศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับโดย ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุลด้วยความอบอุ่น© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)