อัลบั้ม หน่วยปฐมพยาบาล @รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย เด็กปฐมวัยต้องมาก่อน ครั้งที่3


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยปฐมพยาบาล @รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็ก...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยปฐมพยาบาล @รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย เด็กปฐมวัยต้องมาก่อน ครั้งที่3

ศูนย์การแพทย์ มทส. ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล ในงาน "รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย เด็กปฐมวัยต้องมาก่อน ครั้งที่ 3" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)