อัลบั้ม อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังโรคระบาดในมหาวิทยาลัย" รุ่น3


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังโรคระบาดในมหา...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังโรคระบาดในมหาวิทยาลัย" รุ่น3

29 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดอบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังโรคระบาดในมหาวิทยาลัย" รุ่น3 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์็ มทส. (อาคารหอพักฯ) โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ และตัวแทนจากหอพักต่างๆ จำนวนมาก© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)