อัลบั้ม นิทรรศการ 22ปี มทส.กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | นิทรรศการ 22ปี มทส.กับการเป็นสถาบันคู่เคีย...

อัลบั้มรูปภาพ


นิทรรศการ 22ปี มทส.กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ 22ปี มทส.กับการเป็นสถาบันเคียงคู่สังคม ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ แสดงผลงานวิจัยและภารกิจในการเป็น “ที่พึ่ง” ด้านการศึกษาและสังคม ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม และด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพ ฟรี ให้แ่ก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยได้จัดบริการตรวจวัดความดันโลหิต เจาเลือดเพื่อตรวจหาหมู่เลือด ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจวัดความดันภายในลูกตา เืพื่อคัดกรองโรคต้อหิน บริการพิเศษ ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) และการตรวจความสมบูรณ์ของหลอดเลือด (CAVI) โดยคณะแพทย์และบุคคลากรจากศูนย์การแพทย์ มทส. ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)