อัลบั้ม ปฏิบัติการ..ทีมผู้ช่วยสอน(12-07-2012)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ปฏิบัติการ..ทีมผู้ช่วยสอน(12-07-2012)

อัลบั้มรูปภาพ


ปฏิบัติการ..ทีมผู้ช่วยสอน(12-07-2012)

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2555 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ณ ศูนย์การแพทย์ มทส. โดยมี อ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง และทีมผู้ช่วยสอน(พี่นุช,พี่ณัฐ,พี่แจ๋ว,พี่หัว) จากศูนย์การแพทย์ มทส. ได้ร่วมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยก และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ โดยได้ทำการจำลองสถานการณ์ มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่จำนวนมาก การฝีกปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม / ทีมผู้ช่วยสอน ศูนย์การแพทย์ มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)