อัลบั้ม กิจกรรม KM#8 "กินอย่างไร..ให้ไกลโรค"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรม KM#8 "กินอย่างไร..ให้ไกลโรค"

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรม KM#8 "กินอย่างไร..ให้ไกลโรค"

เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2555 ศูนย์การแพทย์ มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "กินอย่างไร..ให้ไกลโรค" บรรยายโดย อ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สำนัำกวิชาแพทย์ศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์ มทส. จะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นประจำในทุกๆเดือน ...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)