อัลบั้ม การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อและ การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อในผู้ป่วยนอกแบบสหสาขาวิชาชีพ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อและ ...

อัลบั้มรูปภาพ


การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อและ การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อในผู้ป่วยนอกแบบสหสาขาวิชาชีพ

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในระบบต่อมไร้ท่อและ การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อในผู้ป่วยนอกแบบสหสาขาวิชาชีพ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)