อัลบั้ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบริบาลชุมชนนครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบริบาลชุม...

อัลบั้มรูปภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบริบาลชุมชนนครราชสีมา

29 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบริบาลชุมชนนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ โดยมีการนำชมแผนกบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)