อัลบั้ม สุขภาพน่ารู้สู่หอพักนักศึกษา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สุขภาพน่ารู้สู่หอพักนักศึกษา

อัลบั้มรูปภาพ


สุขภาพน่ารู้สู่หอพักนักศึกษา

12 กรกฎาคม 2560 ทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มทส. นำโดย อ.พญ.เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้งานด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการระบาด และการเข้าถึงบริการของ รพ.มทส. แก่คณะกรรมการหอพักนึกศึกษาในโครงการ“สุขภาพน่ารู้สู่หอพักนักศึกษา” ในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายสุขภาพของนักศึกษา เพื่อการประสานงานระหว่างนักศึกษาและ รพ.มทส. กิจกรรมจัดขึ้น ณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)