อัลบั้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ค่าย หมอ มทส. อาสา"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ค่าย หมอ มทส. อาสา"

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ค่าย หมอ มทส. อาสา"

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “ค่าย หมอ มทส.อาสา” ณ รพสต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีความยากลำบากในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับบริการที่เหมาะสม รวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อลด การเกิดโรคได้ ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทีมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)