อัลบั้ม พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร...

อัลบั้มรูปภาพ


พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) นำโดย นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการฯ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคนใหม่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พร้อมรับฟังคำปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมชาวมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)