อัลบั้ม เสวนาหัวข้อ "การตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร" และเสวนาหัวข้อ "โรคข้อเข่าเสื่อม"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | เสวนาหัวข้อ "การตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดิ...

อัลบั้มรูปภาพ


เสวนาหัวข้อ "การตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร" และเสวนาหัวข้อ "โรคข้อเข่าเสื่อม"

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดเสวนาหัวข้อ "การตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร" โดย ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี อาจารย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์ และเสวนาหัวข้อ "โรคข้อเข่าเสื่อม" โดย พ.ท.นพ.บุระ สินธุภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี การเปิดให้บริการอาคารรัตนเวชพัฒน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)