อัลบั้ม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Competency System”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Competenc...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Competency System”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Competency System : การจัดทำระบบสมรรถนะความสามารถ" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดพิ่มพูนทักษะความรู้ด้าน Competency และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ Competency มาใช้ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Competency ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)