อัลบั้ม ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว@โคราช


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว@โคราช

อัลบั้มรูปภาพ


ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว@โคราช

23 ธันวาคม 2560 ทีมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับเทคโนธานี และส่วนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม เทคโนธานี พร้อมบุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานก้าวคนละก้าว @โคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมวิ่งยังจุดต่างๆรวมถึงนักศึกษากลุ่มจิตอาษาร่วมกิจกรรมโดย ยอดเงินร่วมขายเสื้อทั้งหมดและบริจาคจากทางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน รวม 106,140 บาท โดยกิจกรรมภายในงานได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยยอดเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้กับทีมงาน ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศไทย ทั้งหมด© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)