อัลบั้ม รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงกา...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยประชาสัมพันธ์ขายเสื้อ "ทำบุญได้เสื้อ...ใส่เสื้อได้บญ" โดยให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ วัดหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)