อัลบั้ม อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ..English Is Fun


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ..English Is Fun

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ..English Is Fun

ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ดร.ทนพ.สนอง สุขแสวง อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตรอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส. (อาคารหอพักฯ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ของบุคลากรทางการแพทย์ ..© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)