อัลบั้ม บริการตรวจสุขภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บริการตรวจสุขภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ...

อัลบั้มรูปภาพ


บริการตรวจสุขภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ให้บริการ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)