อัลบั้ม ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานย่าโม 2561


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานย่าโม 2561

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานย่าโม 2561

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัดนิทรรศการในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดแสดงนิทรรศการความรู้คู่สุขภาพ พร้อมจุดบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ ของ มทส. อาทิ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ฟาร์มอัจฉริยะ SUT Smart Cassava Farm โคราชวากิว ไก่โคราช แพะโคราช พร้อมชิม.. ไก่โคราชย่าง เนื้อโคราชวากิวย่าง และ นมสด มทส. รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก ฟาร์ม มทส. ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหาร มทส. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)