อัลบั้ม การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒ...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” ให้กับบุคลากร SUTH ทั้งหมด 10 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)