อัลบั้ม ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ อาจารย์ นา...

อัลบั้มรูปภาพ


ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยา เทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ กล่าวต้อนรับและมอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมบุคลากรจากสำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)