อัลบั้ม การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

อัลบั้มรูปภาพ


การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำสถานประกอบกิจการ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของการดับเพลิง ความอันตรายของงานดับเพลิง เพื่อฝึกทักษะและปฏิบัติ สามารถเข้าควบคุมเพลิงไหม้เบื้อนต้นได้ โดยมีทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)