อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายที่ 3


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินโรง...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายที่ 3

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น. ทาง รพ มทส. ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาตรวจประเมินโรงพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน พร้อม คณะแพทย์และผู้แทนเยี่ยมชมโรงพยาบาล ward หอผู้ป่วย ห้องพักเวร หอพักและห้องสมุด โดยประเมินสถาบันปฏิบัติงาน สรุปผลการตรวจเยี่ยม แจ้งผลการตรวจเยี่ยม และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการตรวจประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายที่ 3 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา ปี พ.ศ. 2561© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)