อัลบั้ม งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การเปิดให้บริการอาคารัตนเวชพัมฒน์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ก...

อัลบั้มรูปภาพ


งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การเปิดให้บริการอาคารัตนเวชพัมฒน์

4 ธันวาคม 2561 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 4 ปี การให้บริการอาคารรัตนเวชพัฒน์ ภายในงานมีพิธีทำบุุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุุรนารี เป็นประธานในพิธีฯ จุดเทียน ธููป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ.มทส. ร่วมรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร และห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)