อัลบั้ม งานเสวนาความรู้สู่ประชาชน และกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบ 4 ปี


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | งานเสวนาความรู้สู่ประชาชน และกิจกรรมดูแล...

อัลบั้มรูปภาพ


งานเสวนาความรู้สู่ประชาชน และกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบ 4 ปี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดอบรมเสวนาความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” โดยมี ผศ. พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ และเชิญชวนบุคลกรโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมบำรุง รักษาและดูแลต้นไม้้ ในเวลา 15.00 - 17.00 น. ณ บริเวรด้านหน้าและด้านข้าง อาคารพยาธิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาล วันดินโลก และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2561© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)