อัลบั้ม พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ.มทส...

อัลบั้มรูปภาพ


พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ.มทส.

5 ก.พ.62 รพ. มทส. จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพช่องปาก จัดแสดงนิทรรศการ และให้บริการตรวจไม่คิดค่าใช้จ่าย 200 ราย มทส. เปิดศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสุขอนามัยด้านช่องปาก พิเศษวันเปิดศูนย์ฯ ให้บริการทางสุขภาพช่องปาก จำนวน 200 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)