อัลบั้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมการแพทย์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ ก...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมการแพทย์

โรงพยาบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทีมแพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ โดยทางมูลนิธิฯ ได้จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจรักษาเกือบทุกโรค ซึ่งมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูลหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางคณะใหญ่ ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)