อัลบั้ม ร่วมบริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์ กฟฉ.3


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมบริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสั...

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมบริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยประชาสัมพันธ์ กฟฉ.3

รพ.มทส. จัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจำหน่ายเสื้อการกุศล ในกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัยหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2562 จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านการรณรงค์ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยลง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)