อัลบั้ม ทีม ERT SUTH เข้าร่วม โครงการ รวมพลคนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ทีม ERT SUTH เข้าร่วม โครงการ รวมพลคน...

อัลบั้มรูปภาพ


ทีม ERT SUTH เข้าร่วม โครงการ รวมพลคนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัยนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โครงการ “รวมพลคนกู้ภัยนครชัยบุรินทร์” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ ทาง รพ.มทส. ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทีม ERT SUTH เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาด้าน การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการกับความเสี่ยงสาธารณภัยในพื้นที่แบบบูรณาการมีมาตรฐาน มีกิจกรรมการสาธิตและการฝึกการกู้ภัยประเภทต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการความรู้ของส่วนราชการและหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย เช่น การสาธิตและการฝึกการปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี การดับเพลิงในอาคารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูงการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม การแสดงนิทรรศการความรู้การแจ้งเตือนภัย วิทยุสื่อสารเพื่อการเตือนภัย อากาศยานไร้คนขับและนวัตกรรม และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)