อัลบั้ม รพ.มทส. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

13 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาแก่ประชาชน โดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ.มทส. ในโครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)