อัลบั้ม ทีมฉุกเฉิน SUTH ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ติวเข้ม การใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ทีมฉุกเฉิน SUTH ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ติวเข้ม ...

อัลบั้มรูปภาพ


ทีมฉุกเฉิน SUTH ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ติวเข้ม การใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง

15 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่ฝึกประเดิม 2 แผนกแรก เวชระเบียน และ OPD2 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อุปกรณ์จริง ทั้งนี้เพื่อฝึกทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุขึ้นจริงจะสามารถลดความตื่นเต้นลงได้ โดยการฝึกครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากทีม ERT ของ รพ.มทส. ที่ผ่านการฝึกซ้อมและการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอย่างเข้มข้น และตามแผนการฝึกฯดังกล่าวนี้ คาดว่าในระยะ 2 เดือน ทีม ERT จะลงพื้นที่ฝึกให้กับแผนกอื่นๆ ภายใน รพ.มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)