อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลัก...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับคณะกรรมผู้ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2561 ตาม เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ได้เข้าตรวจประเมินใน ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)