อัลบั้ม Kick off การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | Kick off การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล

อัลบั้มรูปภาพ


Kick off การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล

21 มีนาคม 2562 รพ.มทส. โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ได้จัดอบรมหัวข้อ การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล วิทยากรโดย อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มทส. ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่างๆ ในโรงพยาบาล สร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญกับระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาล และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในวันดังกล่าวยังมีกิจกรรม Kick off การคัดแยกขยะในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)