อัลบั้ม บุคลากร รพ.มทส. ร่วมแต่งผ้าไทย รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บุคลากร รพ.มทส. ร่วมแต่งผ้าไทย รดน้ำขอพ...

อัลบั้มรูปภาพ


บุคลากร รพ.มทส. ร่วมแต่งผ้าไทย รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

11 เมษายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรวันสงกรานต์ 2562 โดยมี นพ.ลิขิต มาตระกูล และ อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ให้พรแก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เพื่อปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน และส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และแต่งกายผ้าไทย ณ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)