อัลบั้ม กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่นที่ 8 และ 9 ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่น...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่นที่ 8 และ 9 ประจำปี 2562

25 เมษายน 2562 รพ.มทส. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมภายใน Mandatory ประจำปี 2562 ในหัวข้อหลักสูตร 2P Safety Goals รุ่นที่ 8 และ 9 โดยมี นายแพทย์ เอกภาพ ไพบูลย์ยิ่ง ประธานคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับแนวทาง 2P Safety และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรบในครั้งนี้คือ บุคคลากรของ รพ.มทส. ทุกท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)