อัลบั้ม กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่นที่ 10 และ 11 ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่น...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมการจัดอบรม 2P Safety Goals รุ่นที่ 10 และ 11 ประจำปี 2562

26 เมษายน 2562 รพ.มทส. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมภายใน Mandatory ประจำปี 2562 ในหัวข้อหลักสูตร 2P Safety Goals รุ่นที่ 10 และ 11 โดยมี นางเบญจวรรณ ฤกษ์สังเกตุ หัวหน้าแผนกคุณภาพ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจและ ตระหนักเกี่ยวกับแนวทาง 2P Safety และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรบในครั้งนี้คือ บุคคลากรของ รพ.มทส. ทุกท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)