อัลบั้ม ยินต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี (สุรนารีบริบาล)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนส่งเส...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี (สุรนารีบริบาล)

2 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี (สุรนารีบริบาล) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมศึกษาดูงานการ ดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ กล่าวต้อนรับโดย นางดวงรัตน์ อมตฉายา หัวหน้าฝ่ายบริการผู้ป่วยใน โดยมีการนำชมแผนกบริการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)