อัลบั้ม รพ.มทส.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมจิต บริการ SERVICE ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมจิต บ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมจิต บริการ SERVICE ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมหลักสูตรการ สร้างเสริมจิตบริการ สำหรับพนักงานโรงพยาบาล มทส. หัวข้อการอบรม SERVICE ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1-5 วิทยากรโดย คุณเดชากรณ์ สำราญดี หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เพื่อให้พนักงานได้เห็นคุณค่าตนเองในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างจิตบริการให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)