อัลบั้ม บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอำเภอ.....

อัลบั้มรูปภาพ


บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

23 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล มทส. ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยอำเภอเมืองนครราชสีมา ภายในกิจกรรมมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดยางใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)