อัลบั้ม อบรม Service ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ รุ่น 6-9


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรม Service ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ รุ่...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรม Service ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ รุ่น 6-9

รพ.มทส.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมจิตบริการ SERVICE ด้วยจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ สำหรับพนักงานโรงพยาบาล มทส. วิทยากรโดย คุณเดชากรณ์ สำราญดี หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เพื่อให้พนักงานได้เห็นคุณค่าตนเองในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างจิตบริการให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)