อัลบั้ม การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2563


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2563

อัลบั้มรูปภาพ


การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2563

7 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2563” โดยมี อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. เป็นประธานเปิดพิธี ภายในกิจกรรม มีการเดินขบวนพาเหรด กีฬามหาสนุก (เขียว ฟ้า เหลือง ชมพู) และการแข่งขันกีฬามหาสนุก (วิ่งหกขา วิบากฮาเฮ ทิ่มลูกโป่ง เก้าอีดนตรี ชักเย่อ ประติมากรรมมนุษย์) เพื่อให้บุคลากร รพ.มทส. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ณ ด้านข้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)